Geschiedenis van Krommenhoeke

Krommenhoeke is te vinden ten noordoosten
van Biggekerke,en vooral herkenbaar aan z'n
"vliedberg". Ook op deze berg zal ooit een
kasteeltje hebben gestaan. Rondom de berg
tekende zich in 1888 nog een brede sloot af.

kommenhoeke 1880

Krommenhoeke, met de kerk op een rond en kennelijk
ommuurd kerkhof, op het Panorama van Walcheren uit circa
1550


De eerste vermelding van de naam Krommen-
hoeke is in 1318. Het was,al enkele jaren
eerder, een weliswaar kleine, maar toch zelf-
standige parochie met een eigen kerk. Het
kerkgebouw staat afgebeeld op het door
Anton van Wijngaerde getekende
Panorama van Walcheren van circa 1550.
Van de lotgevallen van de kerk is heel weinig
bekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat
ook dit gebouw ten slachtoffer viel aan de
oorlogshandelingen in de beginjaren van de
Tachtigjarige Oorlog. Wederopbouw zal daar-
na niet zijn overwogen, met als gevolg dat
de meeste bewoners Krommenhoeke zullen
hebben verlaten. Na de Reformatie werd het
gebied van de parochie samengevoegd met
dat van de moedergemeente Biggekerke. In
de oude naamgeving werd nog wel aan de
kerk herinnerd. Zo is er in de overloper van de
westwaterring van 1585, een register als onder-
deel van de polderadministratie, nog sprake
van "den kercken block" in Krommenhoeke en
van "de block daer de kercke van crommen-

 

houcke in staet". Toen stond er toch waar-
schijnlijk niet meer dan een ruïne van de kerk.

De plattegrond van Krommenhoeke is op
oude kaarten weinig uitgesproken. Midden
achttiende eeuw valt een rond kerkhof te
ontwaren aan de oostzijde van een noord-
zuid lopende weg, met enige bebouwing aan
de westzijde daarvan.Tot aan de naoorlogse
herverkaveling maakte het (voormalige) kerk-
hof deel uit van een opvallend complex van
stookvormige percelen.

De kerkruïne was nog een vrij lang leven
beschoren, maar stortte uiteindelijk op
9 november 1800 in tijdens een orkaanachtige
storm die ook een aantal molens op Walcheren
deed bezwijken. Er is een uiterst simpel
schetsje van de hand van Jacob Verheije
van Citters bewaard gebleven van de situatie
van (vlak) voor dat moment. Daarop doet de
ruïne enigszins denken aan die van Hooge-
lande voor de omvorming tot kapel in 1964-
1965. Sinds 1800 is er van de kerk van
Krommenhoeke niets zichtbaars meer over.
Het kerkhof was nog tot 1869 als zodanig in
gebruik. Tot aan de naoorlogse herverkaveling
herinnerde de veldnaam 't Kerk'of" aan de
de vroegere functie. Het terrein is tegenwoordig
in gebruik als minicamping. Mogelijk is een
deel van het vroegere kerkhof afgegraven.

terp

Krommenhoeke met de "vliedberg"